____________________________________________________________________

επιστροφη

 

Εκτεταμένες ζημιές στον τρούλο

Ο Γιώργος Καμπάνης δείχνει ένα κομμάτι που αποκολλήθηκε από τον τρούλο

Ζημιές έχει υποστεί και η τοιχοποιία στο εσωτερικό του ναού

____________________________________________________________________